SPANGLARIA

I laurs da spangler é na pert fondamentala pro la costruziun de n tët y mëss gní fac pro vigni ciasa, meton man dales sales de tët, ales zorghes di ciamins cina les bandes de tët.


LAURS DA SPANGLER

COSTRUZIUN NÖIA, RESTROTORAZIUN Y RESSANAMËNT!

ZP surantol ion vigni laur da spangler che mëss gní fat pro n tët!

Insciö Ves vëgn düc i laurs fac da un n artejan su y i n’ëis nia bria da sté a d’aspeté por nia che un n artejan röies y l’ater mëtes man. Te chësta manira podëise sparagné tröp tëmp y cosc y lapró n’ëise nia bria da investí tan tröp por la proietaziun.

 

Le resultat é che i laurs vá inant debota y zënza dificoltés.


MA I MIUS MATERIAI

Te nosta bercstot laurunse cun i materiai plü desvalis, por podëi acontenté düc Üsc dejiders. I Ves aconsiun ion da chirí fora le material che va bun y che passenëia!


NOS LAURUN CUN CHISC MATERIAI:

Banda zincada

Les carateristiches de chësc material dá la poscibilité da lauré dër saurí impara y al n’é nia cer. Tan dî ch’al tëgn, chël depënn dal influs dl tëmp. .

Banda „color“

Al é na sort de banda de fer zincada, cun na coridöra de polber, ch’an ciafa de vigni corú RAL. Deache al ti vëgn dé jö lach, tëgnera plü dî co banda zincada. La banda costa dër püch y é porchël adatada da corí jö falzades, tëc de industries y de hales.

Aluminium

Chësta sort de banda reagësc dër saurí sön les mudaziuns dla temperatöra. Tan inant ch’ara ne se rovina nia da la destrá, póra ince tigní plü co 100 agn. Ara vëgn adorada dantadöt sön i gragn tëc y, te na forma taiada fora sciöche n panel, da taflé falzades.

Uginox

Chësc material pita dër de bunes poscibilités de lauraziun, al tëgn fora vigni condiziun dl tëmp y reagësc apëna ince sön de gran mudaziuns dla temperatöra.

Ram

Al é na sort de banda che tëgn fora dër bun les condiziuns dl tëmp y che á na dorada oramai ilimitada. Deache ara á de bunes poscibilités de lauraziun (bolí, lobrí, fujiné, intorje, imbruncé y i.i.) póra gní adorada te n gröm de situaziuns.

Zinch pur

Al vëgn adoré dër tröp y é da ciafé te na forma laminada o foderada danfora. Al n’é nia zite sc’al ess da ester de gran mudaziuns dla temperatöra. La dorada depënn da sciöche le spangler sá da lauré impara.

Inox

Al tëgn dër dî y vëgn adoré dantadöt pro i ciamins, deache al n’é nia zite dai gasc dl föm.